Rosmus SFO.

Der er på Rosmus skole et tilbud om skolefritidsordning til alle børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Det betyder, at børn, der har et behov for pasning før og/eller efter skoletid samt børn, der har lyst til at udfolde sig sammen med jævnaldrende, kan forblive i skolens fysiske rammer.

Vi er 6 fastansatte pædagoger. Da vi p.t. får tildelt budget efter, hvor mange børn der er tilmeldt pr. 1. marts og 1.sep. vil antallet af pædagoger være afhængig af børnetallet de nævnte datoer. For at fortsætte med de nuværende antal, skal der være 90 børn.

SFO’en har hjemme i den nye indskolingsbygning. SFO’en har et basislokale, indrettet med puderum, spil, lego, udklædningstøj, sofahjørner m.m.. Hele indskolingshuset er til rådighed om eftermiddagen. Derudover bruger vi jævnligt gymnastiksalen.

 

 

Åbningstid - ind/ udmeldelser og priser.

Åbningstid kl.6.30 – 17 fredag dog kl. 16. Afbrudt af undervisningstiden, her på skolen 8.25 til 14.25

Pris for heltidsmodul kr. 1338,- Morgenmodul kr. 516,-

SFO er lukket den 24. og 31. dec. grundlovsdag og fredag efter Kr. Himmelfart.

I sommerferien og juleferien har vi et samarbejde med Rosmus Børnehus

SFO kan optage alle børn, tilmeldingen sker ved henvendelse i SFO eller på skolens kontor. Indmeldelsesblanket kan også findes på www.syddjurs.dk

Udmelding kan ske med 1 kalendermåneds varsel til den 1.i en måned.

 

 

"Morgenfritter".

Om morgenen møder der 2 pædagoger. Morgenbørnene møder ind i fællesrummet.

Der er morgenmad indtil kl. 7.45. Vi forventer, at de børn, der kommer derefter har spist hjemmefra. Om morgenen bruges tiden mest på hygge omkring morgenbordet og børnenes egne lege.

 

 

Efter skoletid.

Hver årgang er tilknyttet en gruppepædagog. Det er vores mål, at den pædagoger der starter op med de nye børnehaveklassebørn følger børnene til de går ud i 3. kl.

Det er gruppepædagogen, der har den nære kontakt med barnet, samarbejder med lærerne og med jer forældre. Vi arbejder også på tværs af alder, så alle børn og pædagoger kender hinanden.

Pædagogerne er fordelt på forskellige funktioner:

2 er "Blæksprutter", de sender børn til de mange forskellige busser, tager telefon, holder opsyn i klasseværelser, hjælper børnene med f.eks. at finde materialer, sætte tråd i nål, osv.

1 er ude/busvagt.

1 er tilknyttet 0. kl., da de i starten har brug for mere hjælp og omsorg.

De sidste 2 står for forskellige aktiviteter, ude og/eller inde.

 

Aktiviteter.

I SFO er børnene først og fremmest beskæftiget med selvvalgte lege og aktiviteter. Mange aktiviteter opstår spontant, ud fra børnenes initiativer, andre er planlagte af pædagogerne, med udgangspunkt i børnenes behov.

Eksempler på spontane aktiviteter:

- boldspil og fælleslege udendørs.

- hulebyggeri

- tegne/male, syning og perle/smykke fremstilling.

Eksempler på planlagte aktiviteter:

 

 1. gymnastiksal

   

   

 2. data

   

   

 3. bage/madlavning

   

   

 4. bålmad

   

   

 5. ler

   

   

 6. kunstprojekter

   

   

 7. træværksted

   

   

 8. julegave værksteder og årstidens pynt.

   

 

 

Udeliv.

Vi vil gerne være meget ude, og mange aktiviteter foregår derfor ude. Vi har masser af plads, som giver mulighed for leg og fysisk udfoldelse. Børnene kan finde kroge, hvor de kan lege i fred og have hemmelige huler. Det betyder, at pædagogerne ikke ser alt hvad der foregår, og at der kan gå lang tid imellem, at vi kommer i alle hjørner. Der er et godt tilsyn med børnene, men ikke overvågning af børnene.

Mandag, tirsdag og torsdag begynder SFOdagen ude.

Det er vigtigt, at børnene har fornuftigt overtøj og fodtøj. Det er også godt hvis børnene har et sæt skiftetøj liggende i SFO. Det er dejligt både for os og jer, hvis der er navn i.

 

 

Bus

Mange af børnene bruger daglig bus til og fra skole/SFO. Vi gør en stor indsats for at få buskørslen til at fungere, så både børn og forældre kan være trygge. Vi har adskillige bustider i løbet af en eftermiddag, derfor er det meget vigtigt med faste aftaler om, hvornår og med hvilken bus barnet skal hjem. Vi følger alle nye børn ud til busserne kl.  14,25, 14,40, 15.30 og 15.40.  Kl. 16.30 og kl. 17, er der ikke personale til både at bemande SFO og busholdepladsen. Kl. 14,25 og  15,30 – 15.40 hvor de fleste børn skal hjem har vi fast opsyn på busholdepladsen. Hvis I vælger, at jeres barn skal køre med bus er det en god ide at øve busturen sammen et par gange, så barnet også lærer, hvordan man opfører sig i bussen, kommer af det rigtige sted osv.

 

Forældresamarbejde.

Pædagoger og lærere har hidtil arbejdet tæt sammen om klasserne/årgangene og noget af forældresamarbejdet foregår fælles. Vi holder et fælles forældremøde i september. Derudover deltager både lærere og pædagoger i skole-hjem samtalerne.

Vi har tradition for en række forældrearrangementer, hvor der er mulighed for at komme til at kende andre forældre og de børn og voksne som jeres børn er sammen med til hverdag.

Da de fleste forældre ikke kommer i SFO’en daglig, laver vi hver måned en informationsfolder, hvor der er dato og tidspunkter for planlagte aktiviteter og møder - tilmeldinger til ferier - ændringer i personalegruppen og andre informationer.

Børnenes kontaktbog bruges til beskeder fra jer til SFO. Beskeder kan derudover gives på telefon – 8753 6175 eller 8753 6176.

Har I spørgsmål eller noget I gerne vil drøfte, er I altid velkomne til at kontakte os og evt. aftale en tid, der passer begge parter. Ligesom vi vil kontakte jer, hvis vi har noget angående jeres barn, vi gerne vil tale om.