Den lokale dagpleje har 1 fast plads i vuggestuen, den vil efter aftale kunne være fleksibel,

så der nogle dage ingen børn er, og andre dage kan der være 2 børn.