Billedet på sidehoved
 
 • ikon
  Lars Robdrup den 01-02-2018
  Kære forældre
  Som nogen af jer sikkert opdagede, så var forældrebestyrelsen tidligt oppe for at byde velkommen i skole og børnehus. Alle børn (og forældre, der kom forbi) fik tilbudt en lun bolle.
  Foran skolen var der også bål og kaffe på kanden.
  I børnehuset var det flyttet indenfor.
  Linket nedenfor viser en lille film fra dagen.
  Vedhæftet er lille infoskriv om dagen og pressemeddelelse

  https://www.dropbox.com/sh/1vwgol90cm6u42r/AAArWAM88FOy3A8NWnKiYpcga?dl=0
 • ikon
  Lars Robdrup den 30-01-2018
  ROCK i RUSK - støt op om vores fantastiske festival
  Foreningen "Rock i Rusks Venner" har overtaget den traditionsrige arrangement.
  Du kan nu støtte det ved at melde dig ind i foreningen (se vedhæftet).
  Der bliver også brug for frivillige til opstilling, afvikling og nedtagning.
  Sæt derfor x i kalenderen i weekenden omkring lørdag 7/4.
  Skriv gerne til Lars Robdrup på [email protected] hvis du allerede nu skal skrives op som frivillig.

  Meld dig også gerne til i facebook gruppen "Rock i Rusks Venner".

  Mange hilsner fra styregruppen bl.a. Maria Vetter, Ronni Didriksen, Finn Harding, Frank Petersen og Kim Monberg
   
 • ikon
  Lene Lund Kristensen den 30-01-2018
  Hermed referat fra fællesbestyrelsen
 • ikon
  Lars Robdrup den 26-01-2018
  Ny kæmpe skater rampe til skolegården
  Klik nedenfor se lidt mere
 • ikon
  Lars Robdrup den 15-12-2017
  Brugertilfredshedsundersøgelse skole og børnehus
  Vi har drøftet resultaterne og har i bestyrelsen lavet vedhæftede tilbagemelding.

  Tak til jer der bidrog med besvarelser!
   
 • ikon
  Lars Robdrup den 07-12-2017

  FRITID FOR ALLE

  Syddjurs Kommune ønsker at alle børn og unge skal have mulighed for et sundt og aktivt fritidsliv. Kender du derfor et barn eller et ungt menneske, som ønsker at gå til en fritidsaktivitet, men ikke gør det på grund af familiens økonomiske situation?

  Hvis, ja… så har Syddjurs Kommune mulighed for at yde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år.

  Nærmere information om kriterier og procedure for ansøgning, samt ansøgningsskema findes på Syddjurs Kommunes hjemmeside:

  https://www.syddjurs.dk/borger/familie-og-boern/fritid-alle

 • ikon
  Lars Robdrup den 15-12-2017
  Skolestart 2018 - velkommen til alle!
  Vi glæder os til at hilse på alle de nye børn og forældre.
  Går dit barn i Børnehuset, så er du forhåbentlig allerede velinformeret.
  Bor du i skoledistriktet, udenfor distriktet eller i nabokommune og har brug for at vide mere, så kontakt os snarest. Vi vil gerne vise vores skole frem og fortælle om Rosmus Skole.
  Ring til skolen på 8753 5850 eller til skoleleder Lars Robdrup på tlf 2942 0128 mail [email protected]

  Vedhæftet bilag med vigtige datoer ifm. skolestarten. 
 • ikon
  Lene Lund Kristensen den 01-09-2017
  Aktuel fællesbestyrelse pr. 1/9.17
 • ikon
  Lene Lund Kristensen den 17-08-2017
  Til alle forældre

  Klar til læring – i Syddjurs Kommune sætter vi fokus på 6 grundlæggende kompetencer på tværs af 0-16 års alderen.
  Læring foregår hele tiden - i familien, i daginstitutionen og dagplejen, i skolen og blandt kammeraterne. Forskning viser, at de kompetencer, som børn lærer tidligt, har stor betydning resten af livet. Grundlaget for barnets uddannelse lægges altså helt fra barnets fødsel, hvor barnets grundlæggende behov skal dækkes, og forudsætninger for læring skal stimuleres.
  I Syddjurs Kommune har vi, som led i Lærings- og trivselspolitikken, valgt at have fokus på seks kompetencer på tværs af 0-16 års alderen, som er vigtige for at opnå læring og dermed sikre at alle børn bliver klar til uddannelse og rustet til deres videre liv. Det drejer sig om kompetencerne: Robusthed, behovsudsættelse, nysgerrighed, vedholdenhed, automatisering og gode omgangsformer.
  • Robusthed handler om at tåle udfordringer på forskellige niveauer samt at tåle egne og andres følelser. Børn og unge skal i opvæksten opleve forskellighed, så de er rustet til at begå sig i en kompleks verden. De skal lære at håndtere modgang og problemer, og på den måde kan de bruge deres energi på læring af nye kompetencer.  
  • Behovsudsættelse handler om, når barnet eller den unge bliver mødt og får opfyldt sine grundlæggende behov såsom kontakt, omsorg, mad, søvn og stimulation, bliver det gradvist i stand til at udsætte sine behov og dette udvikles op gennem barndommen. At kunne udsætte egne behov er nødvendigt for at kunne være i en læringssituation og indgå i en social relation.  
  • Nysgerrighed er vigtig for at kunne fordybe sig. Jo mere nysgerrig barnet og den unge er over længere tid, des mere kan det fordybe sig. Fordybelse handler om at blive udfordret ved at arbejde med emner, som det ikke kender i forvejen, eller dybere i emner, som det kun kender lidt til.
   
  • Vedholdenhed handler om at kunne fastholde opmærksomheden og koncentration. Her spiller behovsudsættelsen og robustheden ind. Når barnet og den unge koncentrerer sig, lukker det både indre og ydre påvirkninger ude. For at være vedholdende må barnet og den unge kunne tåle modgang og frustrationer.
   
  • Automatisering handler om, at jo mere et barn kommer i vanen med at øve og træne – og oplever succes med det – des mere energi og hjernekapacitet er der til ny læring. Det kan både handle om motorik og færdigheder i bredere forstand. Automatiseringer giver barnet og den unge en tro på at kunne noget selv.  
  • Gode omgangsformer handler om en grundlæggende respekt for hinanden. Fornuftig og ordentlig kommunikation er grundlaget for alle fællesskaber og læringsituationer.
   
  De 6 kompetencer i Klar til læring skal ses som et redskab og en hjælp til at lærer, pædagoger og forældre kan få et fælles sprog om barnets udvikling på tværs af daginstitution, skole og hjem. De seks kompetencer tegner et billede af barnets udvikling på de forskellige alderstrin. På den måde kan forældre orientere sig om hvad de kan forvente af deres barns udvikling og hvad institutionen forventer af deres barns udvikling på de forskellige alderstrin. Den enkelte daginstitution eller skole vælger selv hvordan de vil arbejde med Klar til læring i deres hverdag.
  Konceptet Klar til læring er inspireret af Hedensted Kommune, der gennem flere år har udviklet tilgangen og beskrivelserne af kompetencerne i klar til læring. En arbejdsgruppe i Syddjurs Kommune bestående af skole- og dagtilbudsledere har været med til at kvalificere/tilpasse indholdet til forholdene i institutionerne i Syddjurs Kommune. Konceptet skal ses som et værktøj til arbejdet med bl.a. effektmålene og lærings- og trivselspolitikken.
  På hjemmesiden http://www.syddjurs.dk/klartillaering kan du finde mere information om arbejdet med de 6 kompetencer for de forskellige alderstrin.
  For yderligere oplysninger kontakt skole- og dagtilbudschef Per Viggo Larsen på 24 48 65 78 eller dagtilbudschef Kenneth Enrico Petersen på 40382648.
   
   
   
 • ikon
  Lene Lund Kristensen den 12-05-2014
 • 27-02-2018
  08:25-14:25
  Fagdag ·
  1
 • 28-02-2018
  19:00-21:00
  Generalforsamling distriktsrådet (fællesrummet) · 2A · 4A · 6A · 6B · 7A · 8A · 8B · X1 · X2 · 1X1 · 1X2 · 3X1 · 3X2 · 5X1 · 5X2 · 9X1 · 9X2 · BØRNEHUSET
  1
 • 01-03-2018
  19:00-21:00
  Fællesbestyrelsesmøde ·
  1
 • 02-03-2018
  Udlevere karakterblad til 9. kl. ·
  1
Ingen aktuelle nyheder